Holistic A.Y.M

Το Ηolistic Α.Υ.Μ. είναι μια προέκταση του Κέντρου Ολιστικής Ιατρικής.

Ο σκοπός του είναι η μετάδοση των αρχών των Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού, μέσω σεμιναρίων, συνεντευξεων και συνεδρίων, ώστε η πρακτική εφαρμογή τους να βοηθήσει τους ανθρώπους στη σωστή προσέγγιση της ζωής και της υγείας.

Το Ηolistic Α.Υ.Μ. προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο τις αρχές του Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού.

Ολιστικός τρόπος σημαίνει ότι στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα, αλλά λαμβάνει υπόψιν στην ερμηνεία της την αρχή της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου (σε νοητικό και σωματικό επίπεδο), η οποία είναι μια βασική αρχή του Αγιουρβέδα. Γίνεται επίσης αναφορά σε αρχαία κείμενα του ανατολικού και δυτικού κόσμου για τη μελέτη του Γιόγκα και του διαλογισμού ερμηνευμένα με επιστημονικό τρόπο.

Οι αρχικές ανάγκες για ενημέρωση και εκπαίδευση μεγάλωσαν. Το Ηolistic Α.Υ.Μ. δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην εκπλήρωσή τους.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε η δημιουργία του Ηolistic Α.Υ.Μ. να βοηθήσει στην σε βάθος κατανόηση του Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού με μόνο σκοπό την Υγεία του Ανθρώπου!

Μπορείτε να επισκεφθείτε την νέα μας ιστοσελίδα του Holistic A.Y.M. και να ενημερώνεστε για όλα τα προσεχή σεμινάρια.

© 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. All rights reserved.