Ημικρανίες και Αγιουρβέδα

…कुपितोऽनिलः II ७४ II
केवलः सकफो वाऽर्धं गृहीत्वा शिरसस्ततः I
मन्याभ्रूशङ्खकर्णाक्षिललाटार्धेऽतिवेदनाम् II ७५ II
शस्त्रारणिनिभां कुर्यात्तीव्रां सोऽर्धावभेदकः I
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Το διαταραγμένο VATA, μόνο ή σε συνδυασμό με το KAPHA, που επηρεάζει τη μισή πλευρά του κεφαλιού προκαλεί έντονο πόνο στο λαιμό, το φρύδι, τον κρόταφο, το αυτί, τα μάτια και το μέτωπο της μιας πλευράς.  Ο πόνος είναι εξαιρετικά έντονος όπως από ένα αιχμηρό όπλο ή ένα αράνι (ξύλινη ράβδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φωτιάς).  Ονομάζεται Ardhavabhedaka (Caraka Samhita, Siddhi Sthana, κεφάλαιο 9, στίχος 74 (1/2) – 76 (1/2)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ

Υπερδιέργεση ή ανισορροπία κινητικής ενέργειας (VATA) μαζί με ανισορροπία ομοιοστατικής ενέργειας (KAPHA) δημιουργεί έντονο πόνο σε μια πλευρά του κρανίου επηρεάζοντας το λαιμό, τον κρόταφο, τα αυτιά, τα μάτια ή το μέτωπο.  Αυτός ο έντονος, οξύς, διαπεραστικός πόνος λέγεται Ardhavabhedaka (ημικρανία).

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ

Η παθοφυσιολογία της Ημικρανίας περιλαμβάνει κληρονομική αλλοίωση της διεγερσιμότητας του εγκεφάλου, ενδοκρανιακή αρτηριακή διαστολή, επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση της τριγεμινοαγγειακής οδού που προσβάλλει το μάτι, το φρύδι, τον κρόταφο και το λαιμό μέσω του τριγεμινοκεντρικού συμπλέγματος και τελικά δομικές και λειτουργικές εγκεφαλικές μεταβολές σε γενετικά ευαίσθητα άτομα.


Μαρτυρίες Ασθενών