Ζούμε σε μια εποχή που κυβερνιέται από μία αντίφαση. Ποτέ πριν δεν υπήρχε τόση μεγάλη πρόοδος στην ιατρική, στα πεδία της χημικής και μοριακής γνώσης της ανθρώπινης φυσιολογίας και ποτέ πριν δεν υπήρχαν τόσες ασθένειες σωματικές και ψυχικές, ακριβώς σ’ αυτά τα πεδία όπου η ιατρική έχει προοδεύσει.

Μια καθημερινή παρατήρηση του περιβάλλοντός μας μας δείχνει ότι το στρες εισβάλει στη ζωή μας όλο και πιο έντονα. Ψυχοσωματικές ασθένειες αυξάνονται συνέχεια και προσβάλουν όλο και περισσότερους ανθρώπους και όλο και νεότερες ηλικίες. Προκύπτει έτσι μία ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στην υγεία, που χωρίς να αγνοεί τα καλύτερα στοιχεία της σύγχρονης ιατρικής να ενσωματώνει αρχές από παραδοσιακές μορφές ιατρικής για να αυξηθεί η κατανόησή μας, για τους παράγοντες που καθορίζουν την υγεία και την ασθένεια.

Αγιουρβέδα σημαίνει γνώση ή επιστήμη της ζωής. Αρχικά ήταν μια προφορική παράδοση που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Τα πρώτα γραπτά κείμενα παρουσιάστηκανπερίπου πριν από 3000 χρόνια στην Ινδία. Η θεωρία της, αναπτύσσει τις αρχές που διέπουν τον άνθρωπο και το Σύμπαν. Διδάσκει πως με την τήρηση των αρχών αυτών μπορεί κανείς να έχει μια ισορροπημένη κατάσταση υγείας. Ενσωματώνει τις έννοιες Πνεύμα, Νους, Σώμα, το περιβάλλον και το άτομο, ύλη και ενέργεια, διατροφή και ιδιοσυγκρασία σε μιαπρακτική καιολιστική αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων υγείας.

Holistic AYM

Είθε όλοι να είναι ευτυχισμένοι
Είθε όλοι να είναι υγιείς
Είθε κανείς να μην υποφέρει
Είθε όλοι να βλέπουν το καλό